Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Actionarea Electrica a Sistemelor de Pompare

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

01.05.2015
Volumul: 
52 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE 3

 

1. DOCUMENTAREA TEHNICA IN ACTIONAREA ELECTRICĂ A SISTEMELOR DE POMPARE 5
1.1. Caracteristica generală a procesului şi sistemelor de pompare 5
1.2. Rolul şi funcţiile AE pentru automatizarea procesului de pompare 10
1.3. Caietul de sarcina pentru proiectarea acționarii electrice a sistemului de pompare 14
1.4. Problemele principale ale proiectării acționarii electrice ale sistemului de pompare 16

 

2. PROIECTAREA ACTIONĂRII ELECTRICE 17
2.1. Alegerea pompei centrifuge 17
2.2. Calcularea puterii şi alegerea motorului electric 17
2.3. Calcularea puterii si alegerea convertorului static de frecvenţă 20
2.4. Calcularea caracteristicilor H=f(Q) ale pompei şi magistralei 24
2.5. Calcularea caracteristicii mecanice ai pompei 27
2.6. Calcularea caracteristicilor statice ale acționarii cu reglare scalară 29
2.7. Calcularea caracteristicei statice de pornire a sistemului MA-pompă 32
2.8. Eficienţa energetică a sistemului de pompare 35

 

3. PROIECTAREA SISTEMULUI DE COMANDĂ ŞI CONTROL 38
3.1. Elaborarea schemei funcţionale a acţionării automatizate de pompare 38
3.2. Alegerea microcontrolerului de comandă 39
3.3. Alegerea cablului de alimentare 42
3.4. Alegerea senzorilor şi traductoarelor 42
3.5. Alegerea echipamentului de comutație şi protecție 44
3.6. Alegerea redresorului de alimentare a circuitului de comandă 46
3.7. Elaborarea schemei de montare a echipamentului acționarii electrice 47

 

CONCLUZII 48
BIBLIOGRAFIE 50
ANEXE 52

 

Descriere: 

Prezenta lucrare se încadrează în problematica calităţii consumului de energie care este apreciată cu ajutorul eficienţei energetice, definită prin creşterea efectului util obţinut prin consumul unei forme de energie, pentru asigurarea unui serviciu la un consumator final. Pornind de la marile posibilităţi ale acţionărilor cu turaţie variabilă, care urmăresc reducerea consumurilor energetice, susţinute în prezent în literatura tehnică de specialitate

8 puncte