Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Politica lingvistică şi construcţia statală în Republica Moldova

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

14.04.2015
Volume: 
62 pages
Cuprins: 

Introducere

 1. Politica lingvistică în U.R.S.S.
 2. Legislaţiile lingvistice
  1. Experienţa statelor baltice
  2. Legislaţia lingvistică a Republicii Moldova
 3. Limbă şi identitate
  1. Problema limbii şi a identităţii în Ucraina
 4. Limbă, alfabet, identitate
  1. Alfabet şi identitate în limbile turce ale ex-U.R.S.S.
  2. Limba găgăuză: în căutarea unei identităţi
  3. Limbă, alfabet, identitate în Republica Moldova
  4. Limbă şi naţiune
 1. Politica lingvistică şi construcţia statală

6.1. Federalismul teritorial şi federalismul multicultural

6.2. Politica lingvistică din Republica Moldova: concluzii şi recomandări.

Description: 

Dezmembrarea Uniunii Sovietice a pus o serie de probleme în faţa tinerelor state ieşite din componenţa imperiului, printre care şi problema noilor politici lingvistice, pe care trebuia să le adopte fiecare unitate statală nou-creată. Pentru demararea procesului de „decolonizare” a vieţii sociale, culturale şi politice, majoritatea statelor ex-sovietice au mers pe calea naţionalizării acesteia după modelul statului-naţiune, plasînd în centrul proiectului de construcţie statală naţiunea titulară şi promovînd limba şi cultura sa în calitate de simboluri ale identităţii naţionale.

6 points